กล้วยไม้

กล้วยไม้

ชื่อโครงงาน : การปลูกกล้วยไม้
ผู้จัดทำ: นางสาวมนธิยา แก้วลือ
ครูผู้สอน : พ่อครูคเชนทร์ กองพิลา
คำถามจากโครงงาน
1 กล้วยไม้เกิดขึ้นได้อย่างไร และเกิดจากอะไร
2 การปลูกและดูแลกลัวยไม้มีวิธีการอย่างไรบ้าง
3 เมื่อกล้วยไม้เกิดโรคเราควรทำอย่างไร
วัตถุประสงค์: ทำให้ได้รู้ว่าการปลูกกล้วยไม้การดูแลรักษากล้วยไม้นั้นควรมีวิธีมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง
ที่มา :
http://www.orchidtropical.com/

Advertisements