พันธุ์ของกล้วยไม้มีหลายสายพันธุ์
ในประเทศไทย ในประเทศไทย นอกจากกล้วยไม้ชนิดพันธุ์ตามที่พบในธรรมชาติอย่างมากมายแล้ว ยังมีพันธุ์ที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์ใหม่ มีความแปลก สวยงามเพิ่มขึ้นอีก ซึ่งพันธุ์ที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์ใหม่นี้ จะมีจำนวนมาก และไม่มีขีดจำกัด ทำให้กล้วยไม้ของไทยเป็นที่รู้จัก เป็นที่สนใจ และชื่นชอบต่อคนทั่วไป กล้วยไม้สกุลต่างๆ ที่พบในประเทศไทยได้แก่ (หัวข้อไหนที่มีการลิงก์สามารถคลิกเพื่อเข้าไปดูรายละเอียดต่อได้)
สกุลกุหลาบ สกุลเข็ม
สกุลสิงโตกลอกตา สกุลคาแลนเธ สกุลซีโลจิเน สกุลซิมบิเดียม
สกุลหวาย สกุลแกรมมาโตฟิลลัม) (สกุลรองเท้านารี.
สกุลฟาเลนอปซิส
สกุลรีแนนเธอร่า
สกุลช้างสกุลสแปทโธกลอตติส
สกุลเสือโคร่ง
สกุลแวนด้า

Advertisements