มนธิยา  แก้วลือ
ชัน ม. 6/2 เลฃที่ 36
ครูผู้สอน พ่อครูคเชนทร์ กองพิลา
พ่อครูแม่ครูประจำชั้น
พ่อครูอริศักดิ์ เวชกามา
แม่ครูสุนทรี สุมยางสิม
สนใจติดต่อ 082306853……

Advertisements